geologia
geotechnika
geofizyka
geologia inżynierska


Produkty i usługi

W naszej ofercie znajdą państwo szereg usług pozwalających określić parametry gruntów w terenie są to m. in.:

- wiercenia geologiczne, geotechniczne, hydrogeologiczne
- wiertnica mechaniczna
- próbniki RKS
- ręczne zestawy penetracyjne
- sondowania i pomiary dynamiczne
- sonda dynamiczna lekka, średnia i ciężka (DPL, DPM, DPH)
- sonda dynamiczno obrotowa SLVT
- sondy krzyżakowa FVT
- lekka płyta dynamiczna
- sondowania i pomiary statyczne
- sonda statyczna CPT, CPU
- płyta sztywna VSS

GeoPrime oferuje państwu szereg usług związanych z geotechniczną i geologiczną obsługą budownictwa: mieszkalnego, przemysłowego, drogowego, wodnego, w tym:

- kontrole zagęszczenia nasypów, podsypek, obsypek itp.
- odbiory wykopów
- kontrola przydatności i jakości gruntów
- doradztwo związane z wykonaniem robót ziemnych obejmujące dobór odpowiednich materiałów, sposoby zagęszczenia i wzmocnienia podłoża itp.


Wyniki badań opracowujemy w formie dokumentów określonych polskim prawem tj.

- Projekty Robót Geologicznych
- Dokumentacje Geologiczno – Inżynierskie
- Opinie Geotechniczne
- Dokumentacje Badań Podłoża Gruntowego
- Projekty Geotechniczne

Przygotowujemy również liczne sprawozdania, raporty i opracowania wyników zgodnie z Państwa życzeniem.